Od "Sparty" Kowno do "Polonii" Wilno - cele publikacji

Celem publikacji jest przypomnienie w skróconej formie historii dwóch polskich klubów na Litwie - "Sparty" Kowno i "Polonii" Wilno. To właśnie ta ostatnia drużyna z miasta u zbiegu rzek Wilia i Wilejka byla jedną z ostoi polskości w latach 1990-2014. Klub także wyrożniał się swoim charakterem, gdyż obok Polaków (obywateli Republiki Litewskiej) grali tam także Rosjanie. Polska drużyna nawiazwała także do chlubnych tradycji Polskiego Klubu Sportowego "Sparta" Kowmo, który jako jedyny na arenie piłkarskiej był reprezentantem polskiej mniejszości na terenie Republiki Litewskiej w latach 1926-1938.

Obecnie broszura jest juz złożona (DTP). Pod koniec lutego 2024 roku zakończy się skład DTP, zaś w marcu tego roku będzie ona drukowana.

Podstawowe dane:

Wersja drukowana
ISBN 978-83-940868-7-9
Format A6
Planowany nakład – 199 egzemplarzy

Kliknij, aby pobrać pliki:
>> PDF - okładka (18,1 MB)
>> PDF - układ A4 (skład DTP - 35,7 MB)